Камарата на частните съдебни изпълнители води разговори за привличане на държавата и общините като клиенти.

2012-03-22

Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) води разговори както на централно, така и на местно ниво чрез своите членове, за привличане на държавата и общините като наши клиенти. Това каза в интервю за Агенция “Фокус” Мариян Петков - Частен съдебен изпълнител.
"Частните съдебни изпълнители биха се справили перфектно със събиране на публични държавни и общински вземания и макар, че има доста примери за това вече, то тази практика тепърва очакваме да стане повсеместна”, каза Мариян Петков.
За последните 6 години откакто съществува професията – частен съдебен изпълнител – тя се разви неимоверно и очаквам тази тенденция да продължи, заяви той.
„Причините за оптимизма ни по отношение бъдещето на професията на частния съдебен изпълнител се дължат на факта, че ние полагаме големи усилия да се докажем пред гражданите и бизнеса и в същото време - осъзнаваме, че имаме какво още да подобрим в работата си за да бъдем по-ефективни и полезни на обществото. Под разширение на дейността на Камарата ние разбираме - продължаване на работата в посока подобряване на професионалната квалификация на нашите членове, чрез провеждане на тематични семинари и обучения по важни и спорни правни въпроси, повишаване на изискванията към нашите членове по отношение на стриктното спазване на закона и опазване правата на страните по изпълнителните дела, както и реализиране на съответната отговорност при извършени нарушения