Спорните промени в ГПК минаха на първо четене в парламента

2012-04-22

С около 60% ще спадне събираемостта на задълженията от частните съдебни изпълнители след влизането в сила на поправките в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), които бяха приети от Народното събрание на първо четене.
Това коментира за Investor.bg Георги Дичев, председател на Контролния съвет на Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ).

Гласуваните промени предвиждат да не се заплаща такса на частния съдебен изпълнител, ако длъжникът погаси задължението си в законоустановения двуседмичен срок за доброволно изпълнение. Това обаче автоматично оставя частните съдебни изпълнители без възнаграждение, което означава, че те сами ще трябва да покрият разходите, направени за подготовката на процеса по изпълнение, както и възнагражденията на служителите в канторите.

Според Дичев ако поправките в закона влязат в сила, все повече частни съдебни изпълнители няма да правят нищо в двуседмичния срок, а едва след изтичането му, ако длъжникът не е платил дълга си доброволно, ще започнат да налагат запори. Така по думите му ще се даде възможност на некоректните длъжници да си прехвърлят имуществото и да избегнат последствията.

В законопроекта се предлага също така да се наложи таван на таксите, събирани от частните съдебни изпълнители. Този таван важи за най-големите вземания с размер над 150 хил. лева, които са под 1% от образуваните дела и според гилдията обслужва интересите на кредиторите. Още в средата на февруари председателят на камарата Валентина Иванова посочи, че таванът ще облагодетелства кредитори, които искат да придобиват имоти на длъжници на безценица.