Екип

Мариян Петков – Частен съдебен изпълнител

 

Телефонна централа: 02 987 38 04, 0875 333 542

 

 

Александър Лазаров - Юрисконсулт, тел.: 0898 354 042

Алена Гачева - Юрисконсулт, тел.: 0887 212 814

Ася Аврамова - Юрисконсулт, тел.: 0894 493 781

Василена Георгиева - Юрисконсулт, тел.: 0894 746 459

Венцислав Митрев - Юрисконсулт, тел.: 0894 746 461

Веселина Тодорова - Юрисконсулт

Грациела Русинова - - Юрисконсулт, тел.: 0898 353 989

Десислава Вълчева - Юрисконсулт, тел.: 0898 354 156

Ивален Манчин -  Юрисконсулт, тел.: 0898 353 995

Илиян Громков - Юрисконсулт, тел.: 0897 080 492

Калин Стольовски – Юрисконсулт, тел.: 0894 746 463

Катерина Хаджиева – Юрисконсулт, тел.: 0898 354 023

Милко Димитров - Юрисконсулт, тел.: 0898 354 183

Петър Тодоров -  Юрисконсулт, тел.: 0898 354 120

Полина Антонова - Юрисконсулт, тел.: 0898 354 064

Ралица Данова  – Юрисконсулт, тел.: 0898 353 971

Росица Любенова - Юрисконсулт, тел.: 0898 354 130

Тодора Рашкова - Юрисконсулт

Цветко Петров – Юрисконсулт , тел.: 0896 855 680

Цветослав Николов - Юрисконсулт, тел.: 0898 354 129

Гергана Стоева – Юрисконсулт, тел.: 0897 006 176

Анелия Кузова – Помощник съдебен изпълнител, тел.: 0897 006 177

Емил Кузов -  Помощник съдебен изпълнител, тел.: 0897 999 191

Костадинка Василева – тел.: 0897 006 175

Галя Янева - Деловодител, тел.: 0875 333 542

Румен Илиев - Призовкар, тел.: 0894 493 780 

Димитър Димитров - Призовкар, тел.: 0897 080 491

 

 

Ако желаете да кандидатствате за работа в екипа на ЧСИ Мариян Петков, моля изпратете автобиография, актуална снимка и мотивационно писмо на имейл адрес: jobs@marlex-bg.com.