Екип

Мариян Петков – Частен съдебен изпълнител

 

Телефонна централа: 02 987 38 04, 0875 333 542

 

 

Анелия Кузова – Помощник съдебен изпълнител, тел.: 0897 006 177

Емил Кузов -  Помощник съдебен изпълнител, тел.: 0897 999 191

Катерина Хаджиева – Помощник съдебен изпълнител, тел.: 0898 354 023

Владислав Фетфов - Юрисконсулт, тел.: 0884 662 818

Мартин Петров - Юрисконсулт, тел.: 0898 354 064

Десислава Вълчева - Юрисконсулт, тел.: 0898 354 156

Илиян Громков - Юрисконсулт, тел.: 0897 080 492

Калин Стольовски – Юрисконсулт, тел.: 0894 746 463

Росица Любенова - Юрисконсулт, тел.: 0898 354 130

Цветослав Николов - Юрисконсулт, тел.: 0898 354 129

Костадинка Василева – Юрисконсулт, тел.: 0897 006 175

Мирослав Казаков - Юрисконсулт, тел.: 0898 354 120

Румен Илиев - Призовкар, тел.: 0898 354 183 

Димитър Димитров - Призовкар, тел.: 0897 080 491

Мария Първанова - Юрисконсулт, тел.: 0895 770 287

Александър Ананиев - Стажант, тел.: 0898 354 190

Борислава Тонева - Стажант, тел.: 0896 855 680

Марта Божинова - Деловодител, тел.: 0875 333 542

Диан Пенчев - Деловодител, тел.: 0875 333 542

Мартин Станков - Деловодител, тел.: 0875 333 542

Катрин Василева - Деловодител, тел.: 0875 333 542

Десислава Стоянова - Деловодител, тел.: 0875 333 542

Петър Керелов - Деловодител, тел.: 0875 333 542

 

Ако желаете да кандидатствате за работа в екипа на ЧСИ Мариян Петков, моля изпратете автобиография, актуална снимка и мотивационно писмо на имейл адрес: jobs@marlex-bg.com.