Екип

Мариян Петков – Частен съдебен изпълнител

 

Телефонна централа: 02 987 38 04, 0875 333 542

 

 

Ася Аврамова - Юрисконсулт, тел.: 0894 493 781

Василена Георгиева - Юрисконсулт, тел.: 0894 746 459

Венцислав Митрев - Юрисконсулт, тел.: 0894 746 461

Веселина Тодорова - Юрисконсулт

Десислава Вълчева - Юрисконсулт, тел.: 0898 354 156

Илиян Громков - Юрисконсулт, тел.: 0897 080 492

Калин Стольовски – Юрисконсулт, тел.: 0894 746 463

Катерина Хаджиева – Юрисконсулт, тел.: 0898 354 023

Петър Тодоров -  Юрисконсулт, тел.: 0898 354 120

Петко Монов - Юрисконсулт, тел.: 0884 662 818

Полина Антонова - Юрисконсулт, тел.: 0898 354 064

Росица Любенова - Юрисконсулт, тел.: 0898 354 130

Тодора Рашкова - Юрисконсулт

Цветослав Николов - Юрисконсулт, тел.: 0898 354 129

Анелия Кузова – Помощник съдебен изпълнител, тел.: 0897 006 177

Емил Кузов -  Помощник съдебен изпълнител, тел.: 0897 999 191

Костадинка Василева – тел.: 0897 006 175

Галя Янева - Деловодител, тел.: 0875 333 542

Румен Илиев - Призовкар, тел.: 0898 354 183 

Димитър Димитров - Призовкар, тел.: 0897 080 491

Мария Първанова - Стажант, тел.: 0895 770 287

Александър Ананиев - Стажант, тел.: 0898 354 190

Борислава Тонева - Стажант, тел.: 0896 855 680

 

Ако желаете да кандидатствате за работа в екипа на ЧСИ Мариян Петков, моля изпратете автобиография, актуална снимка и мотивационно писмо на имейл адрес: jobs@marlex-bg.com.