Екип

Мариян Петков – Частен съдебен изпълнител

 

Телефонна централа: 02 987 38 04, 0875 333 542

 

Людмил Георгиев - Юрисконсулт, тел.: 0898 354 190

Апостол Апостолов - Юрисконсулт, тел.: 0898 354 183

Ася Аврамова - Юрисконсулт, тел.: 0894 493 781

Виктория Христова - Юрисконсулт, тел.: 0898 354 156

Тодора Рашкова - Юрисконсулт, тел.: 0897 006 179

Борис Царчински - Юрисконсулт, тел.: 0894 746 459

Александър Тодоров - Юрисконсулт, тел.: 0898 354 217

Ралица Данова  – Юрисконсулт, тел.: 0898 353 971

Гергана Стоева – Юрисконсулт, тел.: 0897 006 176

Антония Иванова – Юрисконсулт, тел.: 0895 770 287

Цветко Петров – Юрисконсулт , тел.: 0896 855 680

Калин Стольовски – Юрисконсулт, тел.: 0894 746 463

Ромил Попов – Юрисконсулт, тел.: 0898 354 129

Катерина Хаджиева – Юрисконсулт, тел.: 0898 354 023

Александър Лазаров - Юрисконсулт, тел.: 0898 354 042

Веселина Тодорова - Юрисконсулт, тел.: 0898 354 120

Алена Гачева - Юрисконсулт, тел.: 0887 212 814

Полина Антонова - Юрисконсулт, тел.: 0898 354 064

Цветелина Бонинска - Юрисконсулт, тел.: 0898 354 137

Михаела Красимирова - Юрист, тел.: 0897 080 494

Костадинка Василева – Помощник съдебен изпълнител , тел.: 0897 006 175

Велина Раева – Помощник съдебен изпълнител , тел.: 0894 493 782

Анелия Кузова – Помощник съдебен изпълнител, тел.: 0897 006 177

Емил Кузов -  Помощник съдебен изпълнител, тел.: 0897 999 191

Галя Янева - Деловодител, тел.: 0875 333 542

Иван Цветков - Призовкар, тел.: 0897 080 491

Златко Попов - Призовкар, тел.: 0897 872 493

Юлиян Чешмеджиев - Призовкар, тел.: 0894 493 780

 

 

 

Ако желаете да кандидатствате за работа в екипа на ЧСИ Мариян Петков, моля изпратете автобиография, актуална снимка и мотивационно писмо на имейл адрес: jobs@marlex-bg.com.