Контакти


Вижте по-голяма карта

Адрес: гр. София, ул. Неофит Рилски, 43

тел: 02 987 38 04

GSM: 087 5333542

email: office@marlex-bg.com

Работно време: понеделник до петък, от 09:00ч. до 18:00ч.

 

 

Мариян Петков – Частен съдебен изпълнител

 

Телефонна централа: 02 987 38 04, 0875 333 542

 

 

Александър Лазаров - Юрисконсулт, тел.: 0898 354 042

Ася Аврамова - Юрисконсулт, тел.: 0894 493 781

Василена Георгиева - Юрисконсулт, тел.: 0894 746 459

Венцислав Митрев - Юрисконсулт, тел.: 0894 746 461

Веселина Тодорова - Юрисконсулт

Десислава Вълчева - Юрисконсулт, тел.: 0898 354 156

Ивален Манчин -  Юрисконсулт, тел.: 0898 353 995

Илиян Громков - Юрисконсулт, тел.: 0897 080 492

Калин Стольовски – Юрисконсулт, тел.: 0894 746 463

Катерина Хаджиева – Юрисконсулт, тел.: 0898 354 023

Петър Тодоров -  Юрисконсулт, тел.: 0898 354 120

Петко Монов - Юрисконсулт, тел.: 0884 662 818

Полина Антонова - Юрисконсулт, тел.: 0898 354 064

Росица Любенова - Юрисконсулт, тел.: 0898 354 130

Тодора Рашкова - Юрисконсулт

Цветослав Николов - Юрисконсулт, тел.: 0898 354 129

Анелия Кузова – Помощник съдебен изпълнител, тел.: 0897 006 177

Емил Кузов -  Помощник съдебен изпълнител, тел.: 0897 999 191

Костадинка Василева – тел.: 0897 006 175

Галя Янева - Деловодител, тел.: 0875 333 542

Румен Илиев - Призовкар, тел.: 0898 354 183 

Димитър Димитров - Призовкар, тел.: 0897 080 491

Мария Първанова - Стажант, тел.: 0895 770 287

Александър Ананиев - Стажант, тел.: 0898 354 190

Борислава Тонева - Стажант, тел.: 0896 855 680